NATURE's jaarverslag 2016-2017

Zonder onze trouwe achterban was het merendeel van de projecten in 2016-2017 niet mogelijk geweest. Dankzij de 3500 vrijwilligers zijn de wervingsacties succesvol geweest, met hulp van onze donateurs hebben we 105 projecten uitgevoerd en dankzij ons uitgebreide sociale netwerk bereiken we velen met de belangrijke boodschap dat natuurbehoud in binnen- en buitenland van vitaal belang is. We hebben diverse projecten opgestart op het gebied van water, klimaat, bedreigde diersoorten en leefomgevingen. In dit data dashboard laten we de belangrijkste resultaten de revue passeren.

 • bestedingen per thema x €10.000
 • groei netwerk sinds 2010
 • Samen kunnen we het!
  Samen kunnen we het!
 • onze achterban
 • Grote populariteit op facebook

Bestedingen

De natuur is het grootste wonder op aarde. Een magisch samenspel van mensen, dieren en planten. Ons lot als mensen is onlosmakelijk verbonden met de natuur. En niet alleen als toeschouwer. Door wat we kopen en eten en door hoe we ons verplaatsen en wonen hebben we invloed op de natuur.

 • besteed aan educatie werkelijk vs begroot
 • Bestedingen per thema
 • Natuur in Nederland Het gaat goed met het roodborstje!
  Natuur in Nederland
 • Top 5 grootste projecten
 • Bestedingen

Inkomsten

Van elke euro die Natuurorganisatie ontving, is in 2016/2017 82 cent aan onze doelstellingen besteed. Er ging 57 cent naar natuurbescherming in het buitenland, 13 cent naar natuurbescherming in Nederland en 12 cent naar voorlichting en educatie. Wij gaven 14 cent uit aan werving van onze baten en 4 cent aan kosten voor beheer en administratie.

Het grootste aandeel in de stijging van de inkomsten is de post nalatenschappen die steeg van €4,7 miljoen in boekjaar 2015/2016 naar €12,1 miljoen in boekjaar 2016/2017. Dankzij deze stijging in baten kon Natuurorganisatie meer aan de doelstellingen besteden dan was begroot.

 • Inkomsten gestegen (miljoen €)
 • 64% inkomsten uit donaties particulieren (miljoen €)
 • Meer inkomsten uit nalatenschap (miljoen €)